Medarbejdere

Bjørn Nielsen

Bjørn Nielsen

Uddannelse: Højere Handelseksamen (HHX), Revisor HD i 2014

Erfaring: Ansat hos statsautoriseret revisionsfirma siden 2009. Beskæftiget med erhvervsservice, revision, skat, erhvervsret og regnskabsudarbejdelse.

Revisor cand.merc.aud.
bjorn@pj-revision.dk
Per Svenningsen

Per Svenningsen

Uddannelse: Matematisk-fysisk student, HD i regnskabsvæsen 1977, Statsautoriseret revisor 1981

Erfaring: Siden 1971 beskæftiget med revision, regnskab, skat og erhvervsret for små og mellemstore erhvervsdrivende. Selvstændig i 1977. Sparringspartner og igangsætter for mange veldrevne og velkonsoliderede virksomheder.
per@pj-revision.dk
Jannick Overgaard Hausager

Jannick Overgaard Hausager

Uddannelse: Studentereksamen (STX), Bachelor i Almen Erhvervsøkonomi (HA), Kandidatuddannelse i strategi og organisation (cand.merc.org/stra)

Erfaring: Ansat hos statsautoriseret revisionsfirma siden 2017.
Beskæftiget med erhvervsservice, bogføring, lønbogholderi og lønsupport.
jannick@pj-revision.dk
Liselotte Nielsen

Natasja Engstrøm

Uddannelse: Højere Teknisk Eksamen, Studerer HD(R)

Erfaring: Ansat hos statsautoriseret revisionsfirma siden 2017.
Beskæftiget med erhvervsservice, bogføring og regnskabsudarbejdelse.

Revisor elev.
natasja@pj-revision.dk
Matthieu Simon

Matthieu Simon

Revisor elev
Liselotte Nielsen

Liselotte Nielsen

Bogholder

Pj Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Brinck Seidelins Gade 9
9800 Hjørring
CVR: 33861044
Tlf. 98 42 65 00
Fax. 98 42 42 08
Mail: mail@pj-revision.dk