Holdingselskaber

Det er ikke altid fordelagtigt at starte ud med at stifte både et driftsselskab og et holdingselskab, som ejer driftsselskabet. De fleste iværksættere tager det som en selvfølge at man, når man starter sin virksomhed op, samtidig stifter et holdingselskab, selvom der ofte ikke er grund til at gøre det på den måde.
De fleste virksomheder generer ikke så store likviditetsmæssige overskud de første år, at der er plads til at skyde penge op i holdingselskabet, hvorfor der i disse år kun er ulemper og omkostninger forbundet med at have et holdingselskab.

Nogle af fordelene ved at have et holdingselskab er:

  • Der kan udloddes skattefrit udbytte fra driftsselskabet op i holdingselskabet, hvis dettes ejerandel er over 10%.
  • Et salg af driftsselskabet kan ske skattefrit, hvis holdingselskabet har ejet dette i over 3 år.
  • Holdingselskabet kan fungere som en pengetank, hvor der først sker beskatning, når der udbetales udbytte til ejeren.
  • Begrænse driftsrisikoen, ved at flytte penge fra driftsselskabet til holdingselskabet, disse er herefter beskyttet fra driftsselskabets kreditorer.
Selvom man ikke har stiftet holdingselskabet samtidig med at man stiftede driftsselskabet, er det ikke for sent og det behøver ikke udløse en beskatning, når man efterfølgende stifter holdingselskabet. Dette kan stiftes skattefrit ved at lave en såkaldt skattefri aktieombytning.

Pj Revision

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Brinck Seidelins Gade 9
9800 Hjørring
CVR: 33861044
Tlf. 98 42 65 00
Fax. 98 42 42 08
Mail: mail@pj-revision.dk